Sl Name/Sri Batch
1 K.C.LAL 1927
2 J.F.MUNCHER JI 1928
3 P.C.KAPOOR 1929
4 G.P.BHALLA 1930
5 E.L.T.JONES 1931
6 M.HASAN 1932
7 P.N.MATHUR 1933
8 K.K.DHAWAN 1935
9 S.S.KOCHAK 1936
10 M.L.PURI 1937
11 DATT KUMAR 1938
12 I.K.DHAWAN 1939
13 MOHINDER SINGH 1940
14 A.ALI 1941
15 V.P.SONI 1942
16 J.M.KAPUR 1943
17 SHAMSHER SINGH 1944
18 S.C.VADERA 1945
19 A. JOHRI 1946
20 P.S.CHAUDHURI 1947
21 ANUP SINGH 1948
22 T.N.TANDON 1949
23 M.V.KELKAR 1950
24 PREM PRAKASH 1951
25 R.N.SETH 1952
26 A.K.KHANNA 1953
27 S.P.MITAL 1954
28 CHIRANJIV SINGH 1955
29 H.N.LAL 1956
30 P.C.VERMA 1957
31 R.K.PACHAURI 1958
32 PRAVIN MOUDGILL 1959
33 R.KHOSLA 1960
34 R.K.BHARDWAJ 1961
35 SHYAM SUNDER 1962
36 PRAMOD KUMAR 1963
37 Y.B.SHARMA 1964
38 VIJAY RAMAN 1965
39 S.K.SURI 1966
40 M.IRSHAD 1967
41 R.MEHROTRA 1968
42 SANJIV HANDA 1969
43 NIRAJ KUMAR 1970
44 AURNENDRA KUMAR 1971
45 SHEKHAR SINHA 1972
46 HEMANT KUMAR 1973
47 H.K.KALA 1974
48 HARPREET SINGH 1975
49 A.K. GUPTA 1976
50 A.K.SRIVASTAVA 1977
51 ANIL KHURANA 1978
52 RAHUL JAIN 1979
53 ANIL VIJ 1980
54 ARUN ARORA 1981
55 M.K.AGRAWAL 1982
56 MANU GOEL 1983
57 R.RAMNATH 1984
58 KUMAR TUHIN 1985
59 ASHISH CHANDAN 1986
60 DIMPY GARG 1987
61 RAJAT BHARGAV 1988
62 AMIT KHANNA 1989
63 ASHISH JAIN 1990
64 AKHILESH MISRA 1991
65 ARCHANA MITTAL 1992
66 PRASHANT SARAN 1993
67 VINOD KUMAR 1994
68 A.RAGHUVANSHI 1996
69 V.K.MISHRA 1998
70 GAURAV JHA 1999
71 HIMANSHU JOSHI 2000
72 ABHAY MISHRA 2001
73 G.VENKATESH 2003
74 VIKAS VERMA 2005
75 PHALGUN RAY 2007
76 DEVESH SHARMA 2009
77 VIVEK 2010
78 JYOTI SAHU 2011
79 SAURAV KUMAR MODI 2012
80 POONAM KUMARI SAHA 2013
81 SHIVANGI CHOPRA 2014
82 SUJIT KUMAR GUPTA 2015